Vzdělávací akce Nakladatelství FORUM hraďte z nových šablon OP JAK!

Podívejte se, jak na to.

Operační program Jan Ámos Komenský

Aktuálně můžete jakoukoliv naši vzdělávací akci určenou pro školy hradit prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský.

Podmínky OP JAK jsou pro školy a školská zařízení velmi příznivé.
Tak neváhejte a chyťte tuto příležitost za pačesy!

Otázky a odpovědi

Tentokrát jsou podporované vzdělávací akce určeny nejen ředitelům škol a pedagogům, ale také nepedagogickým pracovníkům, provozním a technickým pracovníkům škol a školských zařízení.

Nemusí. Můžete vybírat z akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích akcí.

Vzdělávací akce se můžete účastnit prezenčně či online formou. Využít můžete naše semináře, konference, dlouhodobé vzdělávací kurzy a školení pro celé sborovny na míru.

V případě online formy účasti na našich webinářích, online vzdělávacích kurzech či na živém vysílání vám pořídíme printscreen, kterým svou účast doložíte.

Jednu šablonu naplníte 8 hodinami. Můžete si ji však poskládat z více vzdělávacích akcí či přiřadit k ní další aktivity, jako jsou sdílení zkušeností, mentoring, stáže apod.). Volit můžete z našich seminářů a živých vysílání, které trvají zpravidla čtyři až pět výukových hodin (45 minut), ale také z kratších webinářů či delších vzdělávacích kurzů. Nebo zvolte 8hodinové akreditované kurzy. Je to čistě na vás.

Většina našich vzdělávacích akcí spadá do oblasti řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu, ale také spolupráce s rodiči a zákonným zástupci dětí a žáků, inkluze, inovace ŠVP / koncepce rozvoje školy / školského zařízení, well-being a psychohygiena apod.

Mohlo by se vám líbit

Náhledová fotografie konference

Ředitel ZŠ vs. drsné legislativní změny roku 2024/2025

Náhledová fotografie akreditovaného semináře

Uvádějící učitel: Nejčastější patálie v praxi + aktuální legislativa

Náhledová fotografie online kurzu

Škola vs. moderní návykové látky: Od školního řádu po prevenci

Náhledová fotografie inhouse vzdělávání

Vzdělávání na míru pro školy

Vyberte si z naší bohaté nabídky na stránkách Nakladatelství FORUM a vzdělávacím portálu Eduardo.

Rádi vám poradíme na zákaznické lince: +420 251 115 576.

© 2024 Nakladatelství FORUM, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.

www.forum-media.cz